Image

ABM PROGRESS Sp. z o.o. jest samodzielną jednostką wydobywającą i produkującą kruszywa budowlane ze złóż pochodzenia polodowcowego na terenie Polski. W Zakładach został wprowadzony system zakładowej kontroli produkcji ZKP, mający na celu zapewnienie zgodności produkowanych kruszyw z odpowiednimi wymaganiami norm.  Nasze kruszywa są produkowane w systemie 4 lub 2+ w zależności od wymagań Klienta. 

W ofercie znajdują się następujące rodzaje kruszyw:

Rodzaj kruszywaNorma zharmonizowana
Piasek  kwarcowy
– 0,1/0,5 mm
 
Kruszywo naturalne drobne (piasek):
– 0/2; 0/4
EN 13242:2002+A1:2007
Kruszywo naturalne drobne płukane (piasek płukany):
– 0/2;
EN 13043:2002 , EN 13242:2002+A1:2007, 
EN 12620:2002+A1:2008
Kruszywo grube płukane (żwir płukany):
–2/8; 8/16; 2/16; 16/31,5
EN 13242:2002+A1:2007, 
EN 12620:2002+A1:2008
Kruszywo grube łamane (żwir kruszony):
– 16/31,5; 31,5/63
EN 13242:2002+A1:2007
Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu:
– 0/8; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/63
 EN 13242:2002+A1:2007
Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu:
– 0/31,5 (C90/3; C50/10; C50/30)
EN 13242:2002+A1:2007 

Wszystkie kruszywa w zależności od frakcji spełniają wymagania poniższych norm europejskich.

EN 13043:2002 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

EN 13242:2002+A1:2007 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych  materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

EN 12620:2002 +A1:2008 „Kruszywa do betonu”.

Nasze kruszywa produkowane są z najwyższą starannością i dbałością o zadowolenie klienta.  Wykorzystywane są przede wszystkim w budownictwie drogowym jako materiał do budowli ziemnych np. nasypy oraz jako składnik nawierzchni np. warstwy mrozoochronne, podbudowy (pomocnicze, zasadnicze), mieszanki mineralno-asfaltowe MMA. Nasze kruszywa stosuje się również do  produkcji betonów zarówno w budownictwie drogowym jak i  kubaturowym.