Produkcja Kruszyw

ABM PROGRESS Sp. z o.o. jest samodzielną jednostką wydobywającą i produkującą kruszywa budowlane ze złóż pochodzenia polodowcowego na terenie Polski.

Nasze kruszywa produkowane są z najwyższą starannością i dbałością o zadowolenie klienta.  Wykorzystywane są przede wszystkim w budownictwie drogowym jako materiał do budowli ziemnych np. nasypy oraz jako składnik nawierzchni np. warstwy mrozoochronne, podbudowy (pomocnicze, zasadnicze), mieszanki mineralno-asfaltowe MMA. Nasze kruszywa stosuje się również do  produkcji betonów zarówno w budownictwie drogowym jak i  kubaturowym.

W Zakładach został wprowadzony system zakładowej kontroli produkcji ZKP, mający na celu zapewnienie zgodności produkowanych kruszyw z odpowiednimi wymaganiami norm. 

Nasze kruszywa są produkowane w systemie 4 lub 2+ w zależności od wymagań Klienta. 

W ofercie znajdują się następujące rodzaje kruszyw:

Rodzaj Kruszywa
Norma Zharmonizowana
Piasek kwarcowy:
❖ 0,1/0,5 mm
Kruszywo naturalne drobne (piasek):
❖ 0/2 ❖ 0/4
EN 13242:2002+A1:2007
Kruszywo naturalne drobne płukane (piasek płukany):
❖ 0/2
EN 13043:2002, EN 13242:2002+A1:2007, EN 12620:2002+A1:2008
Kruszywo grube płukane (żwir płukany):
❖ 2/8 ❖ 8/16 ❖ 2/16 ❖ 16/31,5
EN 13242:2002+A1:2007, EN 12620:2002+A1:2008
Kruszywo grube łamane (żwir kruszony):
❖ 16/31,5 ❖31,5/63
EN 13242:2002+A1:2007
Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu:
❖ 0/8 ❖ 0/16 ❖ 0/22,4 ❖ 0/31,5 ❖ 0/63
EN 13242:2002+A1:2007
Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu:
❖ 0/31,5 (C90/3 ❖ C50/10 ❖ C50/30)
EN 13242:2002+A1:2007

Wszystkie kruszywa w zależności od frakcji spełniają wymagania poniższych norm europejskich

Zapraszamy do kontaktu